دکترمهسا باغبان صالح

alt

آدرس : تهران، كيلومتر ١٧ اتوبان تهران-كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش, خيابان دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران.

شماره تلفن : 021-44787967      

شماره فکس :

شماره موبایل :

آدرس ایمیل : m.bsalehi@ccerci.ac.ir