دکتر مریم میرزاآقایان

alt

آدرس : تهران- كيلومتر 17 اتوبان كرج- بلوار پژوهش- پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

شماره تلفن : 021-44787720      

شماره فکس : 021-44787707

شماره موبایل :

آدرس ایمیل : m.mirzaaghayan@ccerci.ac.ir