دكتر مجتبی میرزائی

alt

آدرس : تهران- كيلومتر 17 اتوبان كرج- بلوار پژوهش- پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

شماره تلفن : 021-44587717      

شماره فکس :

شماره موبایل :

آدرس ایمیل : mirzaei@ccerci.ac.ir