دکترکوروش تبار حیدر

alt

آدرس : تهران- كيلومتر 17 اتوبان كرج- شهرک علم وفناوری پژوهش-بلوار پژوهش- خ دانش- پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

شماره تلفن : 021-44787720      

شماره فکس : 021-44787707

شماره موبایل :

آدرس ایمیل :