دکتر مریم وثوق : زمینه های تحقیقاتی


-   آناليز بقاياي انواع آلاينده هاي آلي اعم از آفت كش ها، پلي آروماتيك هيدروكربن ها، مواد داروئي و غيره در نمونه هاي زيست محيطي. 


-   استفاده و توسعه ی تكنيكهاي کمومتريکس در سيستمهاي کروماتوگرافي تركيبي HPLC-DAD، GC-MS، LC-MS/MS و غیره، جهت آناليز بافتهاي پيچيده طبيعي،  مواد داروئي، غذايي و نمونه های بیولوژیکی .

- استفاده از روشهاي نوین استخراج در مطالعات زيست محيطي و کنترل كيفيت آب و پساب

- استفاده از روش هاي مختلف تشخیص الگو و طبقه بندي در نمونه هاي غذايي و دارویی.

 -مطالعه كاليبراسيون هاي چند بعدی در سیستمهای کروماتوگرافی و اسپکتروفتومتری.
نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:5392