دکتر مریم وثوق : طرح های پژوهشی


 

طرح های پژوهشی

 

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

تاریخ انجام

نوع فعالیت

1

- تهيه دستورالعمل صحت سنجي و مميزي داده هاي آزمايشگاه مطالعات منابع آلاينده

1390

همکار اصلی

2

تشخیص داروهای غیرمجاز در فراورده های لاغری موجود در ایران 

1391

مجری

3

اندازه گیری متامفتامین و سودوافدرین در نمونه های آب زیرزمینی 1391

1391

 مجری

4

بررسی حضور ترکیبات جاذب تابش فرابنفش به عنوان آلاینده های پرخطر در نمونه های آب محیطی ایران، یونان و سوییس

 1391

مجری

5

 ارزیابی كارايي تصفيه خانه فاضلاب شهري در حذف دسته انتخابی محصولات مراقبت شخصی و داروها بعنوان دسته­ي مهمي از آلاينده ها ي نوظهور با استفاده از كروماتوگرافي مايع(

 1393

مجری

6

به کارگیری کروماتوگرافی مایع سریع با آشکار ساز آرایه دیود برای اندازه گیری همزمان شش آنتی بیوتیک در نمونه های پساب با تزریق مستقیم: کاربرد کمومتریکس در شیمی تجزیه سبز

1393

مجری

7

شناسایی و اندازه گیری همزمان و سریع پانزده جاذب تابش فرا بنفش و نگهدارنده ضد میکروبی در محصولات ضد آفتاب به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا-آشکار ساز آرایه دیود با استفاده از طراحی آزمایش و تکنیک های آماری نوین 

 1394

همکار اصلی

8

تعیین پروفایل ناخالصی داروهای غیرمجاز توسط تکنیک های کروماتوگرافی و تحلیل داده ها با روش های کمومتریکس

 1393

مجرینماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:5317