دکتر مریم وثوق : مقالات


1)      Nafiseh Shekari, Maryam Vosough, Kourosh Tabar Heidar: Chemometrics-assisted chromatographic fingerprinting: An illicit methamphetamine case study. Journal of Separation Science 01/2017;, DOI:10.1002/jssc.201601313

2)      Maryam Vosough, Nafiseh Shekari, Amir Salemi, Koorosh Tabar Heidar: Chemometrics-Assisted Fast-Elution HPLC–DAD for the Quantification of Selected UV Filters and Parabens in Suncare Formulations. Journal of AOAC International 11/2016; 100(2)., DOI:10.5740/jaoacint.16-0209

3)      Neda Mirikaram, Amir Salemi, Maryam Vosough: Optimization of membraneprotected icrosolidphase extraction coupled with dispersive liquid–liquid microextraction for determination of organochlorine pesticides in soil media. Chromatographia, 2017, 80:157–164. DOI 10.1007/s10337-016-3200-3.

4)      Maryam Vosough, Mahdie Nazari Onilghi, Amir Salemi: Optimization of Matrix Solid-Phase Dispersion Coupled with High Performance Liquid Chromatography for Determination of Selected Antibiotics in Municipal Sewage Sludge. Analytical methods 06/2016; 8(24). DOI:10.1039/C6AY00112B.

5)      Masoumeh Rashvand, Maryam Vosough: GO/PANI nanocomposite as a potential sorbent for dispersive solid phase extraction and analysis of selected PPCPs in wastewater samples using HPLC/DAD. Analytical methods 02/2016;  DOI:10.1039/C5AY03182F.

6)      Masoumeh Rashvand, Maryam Vosough, Kazem Kargosha: Preparation of magnetic nanographene sorbent for extraction and quantification of targeted PPCPs in environmental water samples. RSC Advances 01/2016;  DOI:10.1039/C6RA10675G.

7)      Shiva Ghafghazi, Maryam Vosough, Taraneh Moeini, Masoumeh Sabetkasaei,  "On the performance of multi-way techniques for rapid quantification of carbamazepine in human serum samples using high performance liquid chromatography”, Iranian Journal of Pharmaceutical Research”, 2016, In Press.

8)      Maryam Vosough, Negar J. Iravani: Matrix-free analysis of selected benzodiazepines in human serum samples using alternating trilinear decomposition modeling of fast liquid chromatography diode array detection data. Talanta 11/2015; 148. DOI:10.1016/j.talanta.2015.10.088.

9)      Maryam Vosough, Masoumeh Rashvand, Hadi M. Esfahani, Kazem Kargosha, Amir Salemi: Direct analysis of six antibiotics in wastewater samples using rapid high-performance liquid chromatography coupled with diode array detector: A chemometric study towards green analytical chemistry. Talanta 04/2015; 135. DOI:10.1016/j.talanta.2014.12.036

10)  Maryam Vosough, Sara Noroozi Eshlaghi, Reza Zadmard: On the Performance of Multiway Methods for Simultaneous Quantification of two Fluoroquinolones in Urine Samples by Fluorescence Spectroscopy and Second-Order Calibration Strategies. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy 09/2014; 136. DOI:10.1016/j.saa.2014.09.075

11)  Maryam Vosough, Hadi Mohamedian, Amir Salemi, Tahmineh Baheri: Multivariate Curve Resolution-Assisted Determination of Pseudoephedrine and Methamphetamine by HPLC-DAD in Water Samples. Journal of chromatographic science 06/2014; 53(2). DOI:10.1093/chromsci/bmu046

12)  Maryam Vosough, Shiva Ghafghazi, Masoumeh Sabetkasaei: Chemometrics enhanced HPLC–DAD performance for rapid quantification of carbamazepine and phenobarbital in human serum samples. Talanta 02/2014; 119. DOI:10.1016/j.talanta.2013.10.026

13)  Maryam Vosough, Hadi Mashhadiabbas Esfahani: Fast HPLC-DAD quantification procedure for selected sulfonamids, metronidazole and chloramphenicol in wastewaters using second-order calibration based on MCR-ALS. Talanta 09/2013; 113C. DOI:10.1016/j.talanta.2013.03.049

14)  Amir Salemi, Reihaneh Rasoolzadeh, Massumeh Mohebbi Nejad, Maryam Vosough: Ultrasonic assisted headspace single drop micro-extraction and gas chromatography with nitrogen-phosphorus detector for determination of organophosphorus pesticides in soil. Analytica chimica acta 03/2013; 769. DOI:10.1016/j.aca.2013.01.054

15)  Maryam Vosough, Nahal Rahimdoost Mojdehi, Amir Salemi: Chemometrics assisted dispersive liquid-liquid microextraction for quantification of seven UV filters in urine samples by HPLC-DAD. Journal of Separation Science 12/2012; 35(24). DOI:10.1002/jssc.201200564

16)  Amir Salemi, Elham Shafiei, Maryam Vosough: Optimization of Matrix Solid Phase Dispersion Coupled with Gas Chromatography Electron Capture Detection for Determination of Chlorinated Pesticides in Soil. Talanta 11/2012; 101. DOI:10.1016/j.talanta.2012.10.009

17)  Amir Salemi, Maryam Vosough, Elaheh Mazlumi: Determination of UV-filter compounds in highly contaminated river water by HPLC-DAD: A comparative study on extraction efficiency and applicability of different solid phase extraction sorbents. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 04/2012; 35(15-15). DOI:10.1080/10826076.2011.627752

18)  Maryam Vosough, Nahal Rahimdoost Mojdehi: Fast liquid chromatography-diode array detection assisted by chemometrics for quantification of seven ultraviolet filters in effluent wastewater. Talanta 09/2011; 85(4). DOI:10.1016/j.talanta.2011.07.068

19)  Maryam Vosough, Amir Salemi: Exploiting second-order advantage using PARAFAC2 for fast HPLC-DAD quantification of mixture of aflatoxins in pistachio nuts. Food Chemistry 07/2011; 127(2). DOI:10.1016/j.foodchem.2011.01.017

20)  Maryam Vosough, Mahin Bayat, Amir Salemi: Matrix-free analysis of aflatoxins in pistachio nuts using parallel factor modeling of liquid chromatography diode-array detection data. Analytica chimica acta 03/2010; 663(1). DOI:10.1016/j.aca.2010.01.039

21)  M Vosough, M Maeder, M Jalali-Heravi, S.E. Norman: Model-based analysis for kinetic complexation study of Pizda and Cu(II). Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy 09/2008; 70(3). DOI:10.1016/j.saa.2007.08.024

22)  Maryam Vosough, Amir Salemi: Second-Order Standard Addition for Deconvolution and Quantification of Fatty Acids of Fish oil Using GC–MS. Talanta 09/2007; 73(1). DOI:10.1016/j.talanta.2007.02.025

23)  Maryam Vosough: Using mean field approach independent component analysis to fatty acid characterization with overlapped GC-MS signals. Analytica chimica acta 09/2007; 598(2). DOI:10.1016/j.aca.2007.07.041

24)  Maryam Vosough, Caroline Mason, Romà Tauler, Mehdi Jalali-Heravi, Marcel Maeder: On rotational ambiguity in modelfree analyses of multivariate data. Journal of Chemometrics 06/2006; 20(67). DOI:10.1002/cem.1022

25)  Mehdi Jalali-Heravi, Maryam Vosough: Use of second-order calibration for residue screening of some triazines in the presence of coeluting interferences by gas chromatography–selected ion mass spectrometry. Analytica Chimica Acta 04/2005; 537(1). DOI:10.1016/j.aca.2005.01.031

26)  Mehdi Jalali-Heravi, Maryam Vosough: Characterization and determination of fatty acids in fish oil using gas chromatography-mass spectrometry coupled with chemometric resolution techniques. Journal of Chromatography A 02/2004; 1024(1-2). DOI:10.1016/j.chroma.2003.10.032

27)  J. Ghasemi, M. Vosough: Simultaneous spectrophotometric determination of folic acid, thiamin, riboflavin, and pyridoxal using partial least-squares regression method. Spectroscopy Letters 06/2002; 35(2)(2-153–169). DOI:10.1081/SL-120003802

28)  J. Ghasemi, M. Vosough: Spectrophotometric Investigation of Ternary Complex Formation Between 1,8-DIHYDROXY-9,10ANTHRAQUINONE and Imidazole with Co2+, Ni2+, Cu2+ and Zn2+ in Methanol at 25°C. Spectroscopy Letters 04/2002; 35(1). DOI:10.1081/SL-120013131

 

 

 

مقالات منتشر شده (ISC) :

29)  M. Vosough, T. Baheri, N. Shekari, A. Salemi, “Detection of illicit drugs in weight loss products in Iran”. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences and Health Services, Vol. 36, No. 2, Jun. – Jul. 2014, Pages: 86-93.نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:5480