دفتر همکاری های علمی و بین المللی

 
 
  
 
      شرح وظایف گروه همکاری های علمی و بین المللی
 
    1- تهیه برنامه جامع نحوه همکاری های علمی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات حاکم و ارائه آن به شورای پژوهشگاه
 
    2- شناسایی کلیه مراکز علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی در زمینه فعالیت های مرتبط با پژوهشگاه و ایجادبانک اطلاعاتی مربوطه
 
    3- جمع آوری ، تهیه و انتشار آثار علمی در قالب نشریه، خبرنامه ، کتب و مقالات
 
 
 
 
 
سرپرست امور بین المللی :جناب آقاي دكتر وحيد تقي خاني
تلفن تماس : 40-44787720 داخلی 1220
 
 
 


نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:4,480
کاربران حاضر:16231