دکتر علی اکبر طرلانی : زمینه های تحقیقاتی


نانوتكنولوژي: سنتز نانو ساختارهای معدني با کاربرهای صنعتی مختلف،  نانوکاتالیزگرها و مزوپورها

واکنشهای کاتالیزی: در فاز همگن و ناهمگن، سوپر اسیدها (پلی اکسو متالها یا هتروپلی اسیدها)، سوپر بازها، سوپر اکسیدانها، زئولیت­ها،  فرایند ریفورمینگ و واکنشهای فتو کاتالیزی

پزشکی و بیولوژی: ساخت مواد جهت آزاد سازی داروهای شیمیایی و گیاهی (نانو داروها) و نانو بیو سنسورها

شیمی سطح: مطالعه شیمی سطح ترکیبات معدنی مختلف و عامل دار کردن سطح

محیط زیست: green chemistry، حذف آلودگی ها از پسابهای صنعتی و حذف NOxصفحات : 1 2
نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:14255