دکتر علی اکبر طرلانی : طرح های پژوهشی


 

الف: پروژه هاي پژوهشي

رديف

عنوان پروژه

طرف قرارداد

مدتاجرايپروژه

تاريخ قرارداد

وضعيت پروژه

1

سنتز و شناسايی نانو ذرات روی اکسید به روش جدید

 

پژوهشگاه

شیمی ...

 

 

خاتمه يافته

2

سنتز و شناسايي نانو اسكَوِنجر جديد جاذب فلز سنگين

 

پژوهشگاه

شیمی ...

 

 

خاتمه يافته

3

سنتز و شناسایی نانو کامپوزیتهایی بر پایه کربن نانو تیوب

 

پژوهشگاه

شیمی ...

 

1392

خاتمه يافته

4

تولید آزمایشگاهی گاما آلومین کم چگال به روش سل-ژل

 

پژوهشگاه

شیمی ...

 

1392

خاتمه يافته

 

ب: پروژههاي تحقيقات صنعتي

رديف

عنوان پروژه

طرف قرارداد

مدتاجرايپروژه

تاريخ قرارداد

وضعيت پروژه

1

دانش فنی تولید آزمایشگاهی پتاسیم پرسولفات

 

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

8 ماه

1391

مجری طرح

خاتمه یافته 1392

2

ساخت و تعیین مشخصات کاتالیست حذف NOx برای تعیین بهترین پایه زئولیتی با جزء اصلی آهن

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

16 ماه

1391

مجری طرح

خاتمه یافته 1393

3

طراحی نانوبیوسنسور برای تشخیص مولکول زیستی گلوکوز بر پایه نانوساختارهای متنوع زینک اکسید سنتز شده به روش جدید

صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

24 ماه

1391

مجری طرح

خاتمه یافته 1393

4

بهبود فرمولاسيون و افزایش پايداري كاتاليست ريفرمينگ خشك

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

14

1392

همکار اصلی طرح

خاتمه یافته 1394

5

سنتز و شناسایی نانو کامپوزیتی از ماکروسیکل حاوی برخی یونهای واسطه (سری اول) با نانولوله کربنی چند دیواره و کاربرد کاتالیزی آن در باز شدن حلقه اپوکسیدی توسط ROH

 

صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

15

1394

مجری طرح

در حال انجامصفحات : 1 2
نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:14361