دکتر علی اکبر طرلانی : هدایت و مشاوره رساله ها


 

الف-پایان نامه های مقطع دکتری

رديف

عنوان پايان نامه

تاريخ دفاع

نام دانشجو

نام دانشگاه

 استاد راهنما / مشاور

1

1-    سنتز هیدروترمال نانو ساختارهای روی اکسید و بررسی کار برد آنها

2-    طراحی و سنتز مشتقات جدیدی از کالیکس آرن­ها برای شناسایی گزینشی یون­های فلزی

7 مهر 1395

بهزاد

لطفی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما مشترک

2

تهیه کاتالیست­های آهن بر پایه زئولیت برای حذف نیتروژن اکسید

(مربوط به شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی)

28 بهمن 1394

مرضیه

حمید زاده

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما مشترک

3

طراحی سنتز و فرموله کردن کاتالیزگر Ni/MgO نانو ساختار جدید جهت پایداری بیشتر در واکنش متان با دی اکسید کربن

(مربوط به شرکت پژوهش وفناوری پتروشیمی)

13 دی 1394

محمد

جعفر بگلو

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما مشترک

4

نانو دارو

1396

بیتا عابدی راد

علوم تحقیقات اراک

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما مشترک

5

نانو دارو

در حال انجام

محبوبه حبیبی

تهران شمال

راهنما مشترک

6

نانو دارو

1396

معصومه عالم

تهران شمال

راهنما مشترک

7

سنتز، شناسایی و اثرات سیتو تو کسی خانواده جدیدی از اگزالی پالادیم و پلاتین و بررسی برهمکنش آنها با DNA

1396

سارا هادیان

دانشگاه شاهرود

مشاور

8

نانو دارو

در حال انجام

احسان فروزنده مهر

دانشگاه لرستان

راهنما مشترک

9

پیش از تنظیم پروپوزال

 

آویده خضرایی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

10

پیش از تنظیم پروپوزال

 

پریسا گوران

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

11

پیش از تنظیم پروپوزال

 

سمیه گل صنملو

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

ب-پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد

رديف

عنوان پايان نامه

تاريخ دفاع

نام دانشجو

نام دانشگاه

استاد راهنما / مشاور

1

حسگر بر پایه نانو اکسیدهای فلزی

 

عبدالله ضرغام پور

دانشگاه سمنان

راهنما مشترک

2

کمپلکسهای ضد سرطان

1396

مریم صادقی

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

3

MOF

 

روزبه ملک محمدی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

4

زئولیت بتا

1396

مهسا اسکندر زاده

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

5

استخراج ماده موثره ازکورکوما لونگا وتبدیل آن به مقیاس نانو

1395

عسگر رجب پور نیکفام

پیام نور تهران

راهنما مشترک

6

طراحی بیوحسگر آسکوربیک اسید بر پایه­ی نانو کامپوزیت جدید مس اکسید /گاما آلومین

24 شهریور 95

مریم امیدی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

7

سنتز و شناسایی منیزیم اکسید نانو حفره به روش جدید و بررسی خاصیت کاتالیزی یکی از آنها در تبدیل گاز گلخانه‌ای CO2  به گاز

27 شهریور 95

احسان حسنی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

8

سنتز نانوساختارهای سیلیکون کربید دوپ شده با نیتروژن و گوگرد تز منابع طبیعی به عنوان پایه کاتالیست

آبان  95

عارف رستمی

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

9

افزايش كارايي داروي ايندومتاسين بااستفاده از نانوحفره های آلومينيوم اكسيد

31 شهریور 94

محسن ایثاری

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

10

طراحی نانو بیوسنسور گلوکز بر پایه نانوکامپوزیت از تیتانیوم-مس اکسید بدون استفاده از آنزیم

شهریور 94

خدیجه قرداشی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

11

سنتز و شناسایی کمپلکس­های جدید ضد سرطان پالادیم و پلاتین ایمیدازولی و بررسی بر هم کنش آن­ها با DNA

شهریور 94

خانم حیدری

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

12

سنتز و تعیین ساختار بلورین ترکیب 2،4،6 تریمتیل فنیل اتینیل فسفین سنتز مشتقات تری اورگانیل آلومینیوم

اسفند 94

خانم رشوند

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

13

سنتز نانوساختارهای باریم سولفات به روش جدید و به کار بردن آن در واکنش‌های فوتوکاتالیزی

20 اسفند 93

محسن رحیم پور

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

14

سنتز TiO2 دوپ شده با نیتروژن و بررسی کاربرد آن در تجزیه نوری رنگ پساب­ها

29 دی 93

مرضیه شکیبا

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

15

سنتز سیلیکون­کربید به عنوان پایه کاتالیست

شهریور 93

عرفان خماند

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

16

-سنتز و شناسایی ترکیبات جدید آلکینیل بورونیک

- سنتز مزوپور آلومین بورات

شهریور 93

خیرالله نوری

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

17

سنتز، شناسایی و سیتوتوکسیسیتی کمپلکس ضد تومور Pt(II) با لیگاندهای فنانترولین و مشتقات اسید آمینه و مطالعه پیوند آنها با ct-DNA

شهریور 93

مهشید کانتوری

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

18

سنتز و شناسایی نانوذرات روی اکسید به روش جدید بر روی نانو لوله های کربنی چند دیواره و بررسی ویژگی های کاتالیزی و فوتوکاتالیزی آن

30 شهریور 93

سمیه گل صنم لو

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

19

سنتز و شناسایی کمپلکسهای مس (I) و (II) ظرفیتی بر پایه ترکیبات مشتق شده از هیدرازین هیدرات

مهر 92

زهرا خیری

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

20

بررسی بهبود خواص فیزیکی داروی سلکوکسیب در نانوحفره­های گاما آلومین سنتزی

31 شهریور 92

آویده خضرایی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

21

سنتز نانو کاتالیزگر مولیبدن کبالت اکسید به روش جدید و کاربرد آن در واکنش های مختلف

31 شهریور 92

هدیه شوشتری

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

22

سنتز و شناسایی کاتالیزگرهای A/B/ZY حذف­کننده آلاینده NOx

30 شهریور 92

صبری علیارنژاد

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

23

شناسایی کمپلکس ماکروسیکل تثبیت شده بر روی نانولوله های کربنی چند دیواره و بررسی کاربرد­هایآن (آنتی باکتریال و کاتالیزی)

24 شهریور 92

خشایار نریمانی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

24

سنتز و شناسایی ترکیبات جدید حاوی بیس تری آزول و بررسی شیمی کوئوردینانسیونی آنها

آبان 1391

 

سحر امیری

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

25

طراحی وسنتز نانو ذرات تیتانیوم اکسید به روش جدید و اصلاح آن به منظور استفاده درسیستم های رهایش دارو

29 شهریور 91

 

فاطمه درخوش

 

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما مشترک

26

بررسی اکسکاربازپین بر روی نانوساختارهای آلومین سنتزی به عنوان حامل جدید در سیستمهای دارورسانی

28 شهریور 91

 

الهام لطفعلی پور

 

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

27

سنتز و شناسایی ماکروسیکل های حاوی تری آزول و بررسی شیمی کوئوردیناسیونی آنها

دی 1390

 

سعید شیر خانی

 

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

 

28

سنتز وشناسایی مشتقات فروسنیل بوران

آبان 1390

 

طاهر خیری

 

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

29

تثبیت و شتاسایی کمپلکسهای درشت حلقه ای کروم در نانو حفره های مزوپور هیبریدی و بررسی فعالیت کاتالیزی آن

آبان 90

مونیکا جوهریان

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

30

سنتز 2،3 دی بوراتادی ان دی آنیون و ترکیبات هتروسیکلی بور

اسفند 89

الهام خدایی

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

31

سنتز و شناسایی لیگاندهای هتروسیکلی نیتروژن دار و بررسی رفتار آنها در مقابل فلزات نقره (I) و پالادیم (II)

بهمن 89

فاطمه آخوندپور

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور

32

تولید مکانهای بازی قوی بر روی نانو حفره های منظم آلومین

بهمن 89

میر پویان زرآبادی

پژوهشگاه شیمی ...

راهنما

33

سنتز و شناسایی لیگاندهای جدید نیتروژن دار و کمپلکس های فلزات پالادیمو مس ا هتروسیکلهای نیتروژن و گوگرد دار

مهر 87

معصومه

محمودآبادي

پژوهشگاه شیمی ...

مشاور


الف- سمینارهاي مقطع دکتری و كارشناسي ارشد

ردیف

عنوان

تاریخ

دانشجو

مقطع

محل تحصیل

استاد راهنما

1

بهبود خواص داروها با استفاده از نانو ساختارها

18/7/91

آویده خضرایی

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی

2

اکسیدهای فلزی مختلط

18/7/91

هدیه شوشتری

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی

3

حذف کاتالیزی آلاینده های NOx

9/11/91

صبری علیارنژاد

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی

4

بررسی خواص و عملکرد کاتالیزگرهای تثبیت شده روی مزوپور هیبریدی

15/7/91

خشایار نریمانی

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی

5

Titanium nanoparticle ant its applications

 

فاطمه درخوش

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی

6

استفاده از مواد مزوحفره در کنترل رهایش دارو

 

الهام لطفعلی پور

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی

7

Gold nano particles

 

مونیکا جوهریان

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی

8

MCM-n, SBA-n and KIT-n as heterogeneous catalysts

 

میر پویان زرآبادی

ارشد

پژوهشگاه شیمی ...

دکتر طرلانی


صفحات : 1 2
نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:14328