دکتر محمد سعید عبایی : تالیف و ترجمه


 

1- Mojtahedi, M. M.; Abaee, M. S. Chapter 12: Ultrasound Applications in Synthetic Organic Chemistry, in Handbook on Application of Ultrasound: Sonochemistry for Sustainability; CRC Press, 2011.1-          مقدمه‪ای بر سنتز آلی مدرن، انتشارات اشراق دانش، 1389

2-          راهنمای تمرین‪های مقدمه‪ای بر سنتز آلی مدرن، انتشارات اشراق دانش، 1389

3-          محیط زیست خلیج فارس، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست، 1383نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:728