سرپرست مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه منصوب شد.


دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با صدور حکمی دکتر نادر شکوفی عضو هیات علمی پژوهشکده فناوریهای پاک را به سمت سرپرست جدید مرکز رشد واحدهای فناور پژوهشگاه منصوب نمود و ابراز امیدواری نمود تا دکتر شکوفی با اتکال به خداوند متعال و با همکاری کارکنان این مرکز در تحقق اهداف پیشرو موفق و مؤید باشد.


به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه دکتر امیدخواه همچنین طی نامه دیگری از زحمات و خدمات ارزنده دکتر محمد علی کیانی سرپرست قبلی مرکز مذکور قدردانی نمود.


تاریخ ایجاد: سه شنبه 19 دي 1396
تاریخ انتشار: یکشنبه 24 دي 1396
تعداد بازدید: 1369تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:1,369
کاربران حاضر:2873