سرپرستان جدید پژوهشکده های فناوری پاک و فناوری نوین پژوهشگاه منصوب شدند.

دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با صدور احکامی، آقایان دکتر سید حمید احمدی را به سمت سرپرست پژوهشکده فناوری های پاک و دکتر نجم الدین عزیزی را نیز به سمت سرپرست پژوهشکده فناوریهای نوین پژوهشگاه منصوب نمودند.

 

انتظارات رئیس پژوهشگاه در این احکام به ترتیب:

-        نظارت بر حسن اجرای وظایف اعضای هیات علمی پژوهشکده

-        همکاری مستمر با معاونت پژوهشی و فناوری و شرکت در جلسات مربوطه

-        تدوین برنامه و گزارش های سالیانه پژوهشکده

-        ایجاد ارتباط با صنایع در خصوص انجام پروژه های تقاضا محور

-        رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان پژوهشکده

قید گردیده است که بر همین اساس مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه دکتر امیدخواه همچنین طی نامه های دیگری از مساعی و تلاشهای ارزشمند آقایان دکتر کورش تبار حیدر و دکتر رضا زادمرد رؤسای قبلی دو پژوهشکده مذکور تشکر و قدردانی نمودند.

تاریخ ایجاد: یکشنبه 16 تير 1398
تاریخ انتشار: شنبه 15 تير 1398
تعداد بازدید: 155


نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:155
کاربران حاضر:4688