آگهي مناقصه خدمات سال 98


آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدماتی (بصورت حجمی)

 

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در نظر دارد انجام امور خدماتی شامل نظافت ، آبدارخانه و نگهداری فضای سبز را بصورت حجمی از طریق مناقصه به یکی از شرکتهای معتبر واگـــذار نماید. از متقاضیان دعـوت می شود جهت دریـافت اسنـاد مناقصه از تـاریخ 98/05/23لغایت 98/06/01با مراجعه حضوری یا از طریق سایت پژوهشگاه اقدام و پیشنهادات تکمیلی خود را حداکثر تا تاریخ 98/06/11 به دبیرخانه پژوهشگاه تحویل نمایند.(هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد)

آدرس پـژوهشگـاه واقـــع در کیلومتر 17 اتـــوبان تــهران- کـرج- بــلوار پـــژوهش، پــژوهـشگــاه شیــمی و مهنــدســی شیمــی ایـــران می باشد

تلفـن 44787764 ، 40 - 44787720 - 021

نام سازمان: پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

شناسه ملی: 14003428926

شماره فکس:44787780

شماره تلفن مستقیم:44787764(نوظهور)

کد اقتصادی:411388993889


اسناد مناقصه 
تاریخ ایجاد: چهارشنبه 23 مرداد 1398
تاریخ انتشار: سه شنبه 22 مرداد 1398
تعداد بازدید: 273تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:273
کاربران حاضر:16111