از خدمات علمی دکتر محمدرضا امیدخواه بعنوان استاد پیشگام و برتر عرصه بین المللی دانشگاه تجلیل بعمل آمد.


همزمان با سومین روز از هفته پژوهش و فناوری مراسم قدردانی و تجلیل از پژوهشگران برتر عرصه علم و فناوری در محل سالن شهید مرتضی مطهری دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

در این مراسم دکتر محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه با اعطای لوح سپاس از زحمات و خدمات ارزشمند علمی دکتر محمدرضا امیدخواه بعنوان استاد پیشگام برتر پژوهشهای دانشکده مهندسی شیمی در طرح ارتقاء طراز بین المللی سال 98 دانشگاه قدردانی نمود.