کتابچه محصولات فناورانه پژوهشگاه منتشر شد.


  

کتابچه محصولات فناورانه پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران حاوی فهرست دستاوردهای فناورانه که ماحصل اجرای طرحهای کاربردی و صنعتی در این پژوهشگاه می باشد، معرفی شده است. گردآوری و تدوین این مجموعه توسط معاونت فناوری، دفتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه و با هدف معرفی ظرفیت های موجود در واحدهای صنعتی و متقاضیان طرح های مورد نیاز کشور و جلب و جذب سرمایه گزاری های داخلی و خارجی در راستای توسعه فناوری و حمایت از تجاری سازی انجام شده است.

دکتر اعظم اکبری مدیر دفتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه ابراز امیدواری نمود تا این هدف با گسترش فعالیت های پژوهشی و فناوری اثربخش در جهت رفع نیاز های صنایع و جامعه علمی کشور محقق گردد.

فهرست طرح های کاربردی و صنعتی بتدریج در این کتابچه بشرح ذیل است:


 

تاریخ ایجاد: شنبه 30 آذر 1398
تاریخ انتشار: شنبه 30 آذر 1398
تعداد بازدید: 437تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:437
کاربران حاضر:898