اطلاعیه بسیار مهم : عدم واریز به حساب درامد اختصاصی پژوهشگاهاطلاعیه بسیار مهم

خواهشمند است  از تاریخ 1398/12/10 لغایت 1398/12/29هیچگونه پرداختی به حساب درآمد اختصاصی  پژوهشگاه نداشته باشید و کلیه پرداخت ها را به ابتدای سال 99 موکول نمایید.
تاریخ ایجاد: شنبه 10 اسفند 1398
تاریخ انتشار: شنبه 10 اسفند 1398
تعداد بازدید: 204تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:204
کاربران حاضر:38406