اطلاعيه در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز(مصاحبه) دکتري سال 1399

اطلاعیه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در خصوص مرحله ارزیابی تخصصی آزمون نیمه متمرکز دکتري سال 1399


تاریخ ایجاد: شنبه 22 شهريور 1399
تاریخ انتشار: دوشنبه 24 شهريور 1399
تعداد بازدید: 918تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:918
کاربران حاضر:3801