بیست و هشتمین سمینار ملی  و اولین کنفراس بین الملی  شیمی آلی ایران به ادرس سایت http://isoc2021.ir/fa  در تاریخ 16 الی 18 شهریور 1400در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران برگزار خواهد شد