**توجه**

خوداری از پرداخت وجوه به حساب‌ درآمد اختصاصی پژوهشگاه از تاریخ ۲۵ اسفند تا انتهای سال ۱۳۹۹

 لطفا از پرداخت هر گونه وجه از 25 اسفند تا  پایان اسفند ۱۳۹۹ به حساب‌ درآمد اختصاصی پژوهشگاه تحت هر عنوان خوداری فرمایید و پرداخت ها به سال 1400 موکول شود. در صورت واریز بعد از 25 اسفند پژوهشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال پرداخت های صورت گرفته نخواهد داشت.


   فرایند داوری اختراع

1-دریافت درخواست داوری از اداره مالکیت های فکری قوه قضاییه

2- تكميل فرم تقاضا نامه مخصوص داوران پژوهشگاه ( فايل ورد- پي دي اف

3-  واریز مبلغ داوری به شماره حساب

بانک ملت شعبه:  راه آهن

کد:  65698

شماره حساب:  5350534755

شماره شبا:  IR64 0120 0000 0000 5350534755

شماره کارت:  2745-4415-3375-6104

الف) 1200000تومان برای  اشخاص حقوقي

ب) 500000 تومان برای  اشخاص حقيقي

ج) 150000 تومان برای متقاضی عضو هیات علمی *پژوهشگاه

4- ارسال کپی رسید بانکی به آدرس TTO@ccerci.ac.ir

5- انجام ارزیابی توسط هیات نظارت بر داوری مالکیت فکری پژوهشگاه

 

توجه : حداقل زمان داوری و بررسی اظهارنامه یک ماه می باشد.

توجه : نتایج داوری نهایی فقط در اختیار اداره مالکیت فکری قرار گرفته و این دفتر از ارائه پاسخ مستقیم به متقاضی معذور است.

 

* لطفا آیین نامه داخلی پژوهشگاه مطالعه شود.

    تلفن تماس : 40-44787720 داخلی 1073