چاپ     ارسال به دوست

سرپرست حوزه ریاست پژوهشگاه منصوب شد.

 

دکتر احمد شعبانی سرپرست پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران با صدور حکمی خانم دکتر زینب موسوی موحدی عضو هیأت علمی پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی را به سمت سرپرست حوزه ریاست منصوب نمود.

 

                                              


در حکم سرپرست محترم پژوهشگاه آمده است:

 

همکار ارجمند سرکار خانم دکتر زینب موسوی موحدی

 

به موجب این ابلاغ سرکارعالی به عنوان: سرپرست حوزه ریاست منصوب می شوید و انتظار می رود در موارد ذیل اقدام مؤثر بعمل آید.

1-    حضور در برنامه ریزی، تنظیم و مشارکت فعال در جلسات حوزه ریاست و تهیه و تدوین صورتجلسات و پیگیری آنها

2-    هماهنگی جلسات حوزه ریاست

3-    حضور در جلساتی که از طرف ریاست پژوهشگاه تفویض می شود.

4-    پاسخگویی به ارباب رجوع حوزه ریاست بر حسب مورد

5-    بررسی و ارجاع برخی نامه های حوزه ریاست به واحدهای ذیربط و پیگیری آنها

6-    پیگیری برنامه ها و مصوبات حوزه ریاست (هیأت رئیسه، شوراهای پژوهشگاه و ...)

امید است با اتکال به خداوند متعال و با همکاری سایر همکاران در پیشبرد امور موفق و مؤید باشید.

خانم دکتر موسوی موحدی مدیریت امور فرهنگی پژوهشگاه در طی سالهای 94 لغایت 97 و همچنین عضویت در هیأت تحریریه نشریه شیمی سبز و فناوریهای پایدار را در کارنامه خود دارد. 

سه شنبه ٢٠ ارديبهشت ١٤٠١ / شماره : ٢٦٢ /  تعداد نمایش :139