قابل توجه کلیه متقاضیان و مراجعین به آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 به اطلاع می رساند گروه آنالیز آزمایشگاهی مهر اندیش هیچ گونه ارتباطی در قالب قرارداد یا تفاهم نامه با این پژوهشگاه ندارد و به صورت غیرقانونی از آدرس و برند پژوهشگاه استفاده می نماید. این پژوهشگاه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نتایج آزمایشگاهی ارائه  شده این گروه ندارد.  پژوهشگاه در حال پیگیری  حقوقی موضوع نزد مراجع قضایی است.