با حکم دکتر امیدخواه: مشاور رئیس پژوهشگاه در امور زنان و خانواده منصوب شد...


دکتر امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران با صدور حکمی خانم دکتر محبوبه اسلامی مقدم دانشیار پژوهشکده توسعه فرآیندهای شیمیایی را به عنوان مشاور رئیس پژوهشگاه در امور زنان و خانواده منصوب نمود. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در حکم دکترامیدخواه آمده است: با توجه به سوابق ارزشمند شما، به موجب این ابلاغ به عنوان "مشاور رئیس در امور زنان و خانواده" منصوب می شوید. امید است در پرتو الطاف خداوند متعال و با همکاری و همدلی زنان این مجموعه در ایجاد بالندگی های علمی و اجرایی آنان در راستای توسعه علمی کشور، پیروز و سربلند باشید.
بدیهی است انتظارات اینجانب به شرح ذیل اعلام می گردد:
-1تنظیم برنامه بر اساس سیاست های ابلاغی و اسناد بالادستی و دریافت سیاست ها و برنامه ها از ستاد وزارت متبوع؛
2-مشارکت فعال در شبکه ی مشاوران حوزه زنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی؛
-3ارائه گزارش های پیشرفت دوره ای به رئیس پژوهشگاه و مشاور وزیر در امور زنان و خانواده؛
-4برقراری ارتباط مستمر با سایر مراکز علمی، فرهنگی و اجرایی مرتبط با زنان کشور؛
-5نیازسنجی های دوره ای به منظور شناسایی مشکلات و چالش های روز در حوزه زنان و خانواده و معرفی به بخش های ذیربط برای اخذ حمایت برای آنها؛
-6جمع آوری اطلاعات ذینفعان، ایجاد بانک اطلاعاتی و به روزرسانی دوره ای آن؛
-7ارائه مشورت، راهکار و برنامه در امور مربوط به وظایف به رئیس پژوهشگاه و ذینفعان؛
-8برنامه ریزی به منظور توان افزایی علمی- تخصصی زنان؛
-9ارتقاء وضعیت زندگی و سلامت زنان که بر همین اساس مورد ارزیابی قرار خواهید گرفت.
تاریخ ایجاد:  سه شنبه 25 آذر 1399
تاریخ انتشار: سه شنبه 25 آذر 1399
تعداد بازدید: 107تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:107
کاربران حاضر:1397