معاون وزیر نفت: از پروژه های واگذار شده به پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران بازدید کرد.نهم دیماه سالجاری مهندس بهزاد محمدی معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران به همراه تنی چند از مدیران ارشد شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی از انستیتو پروپیلن واقع در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران بازدید بعمل آورند و پس از بازدید در نشستی مشترک گزارش پیشرفت سه پروژه واگذار شده به پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران توسط دکتر محمدرضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه ارائه شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در این نشست، پیرامون مگا پروژه زنجیره ارزش پروپیلن مشتمل بر زیر پروژه های دستیابی به دانش فنی فرآیند تبدیل متانول به اولفین های سبک و تهیه ی کاتالیست آن (MTO)؛ تولید پروپیلن از طریق هیدروژن زدایی پروپان و تهیه کاتالیست آن (PDH)، تدوین دانش فنی فرایند تولید اکریلونیتریل از پروپیلن و تهیه کاتالیست آن (ACN) به بحث و گفتگو پرداخته شد و در راستای بهبود کیفیت و پیشرفت سریعتر امور پروژه ها تاکید گردید.

تاریخ ایجاد:  یکشنبه 7 دی 1399
تاریخ انتشار: یکشنبه 7 دی 1399
تعداد بازدید: 107تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:107
کاربران حاضر:1397