دکتر مریم وثوق: داشتن روحیه همکاری و انجام کارگروهی به معنی واقعی از نکات بسیار با اهمیت در امر پژوهش است.به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه دکتر مریم وثوق دانشیار پرتلاش و موفق پژوهشکده فناوریهای پاک پژوهشگاه که عنوان پژوهشگر برتر را کسب کرده است در مراسمی که به همین منظور در بیست و هشتم بهمن ماه سالجاری برگزار گردید پس از دریافت لوح سپاس از دکتر امیدخواه رئیس پژوهشگاه طی سخنانی اظهار داشت: اینجانب مایلم شرح مختصری از فعالیت های پژوهشی انجام شده طی دو سال اخیر را به استحضار برسانم. فعالیت های پژوهشی بنده در سه حوزه بوده است: اجرای طرح ملی، پروژه های داخلی پژوهشگاه و پروژه های بین المللی. طرح ملی انجام شده که از پروژه های بسیار با اهمیت زیست محیطی بوده است با حمایت معاونت محترم پژوهشی وزارت عتف و زحمات و پیگیریهای ریاست محترم پژوهشگاه، آقای دکتر امیدخواه و با همکاری اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در بهمن ماه سال گذشته و با موفقیت به پایان رسید. از نکات بسیار مثبت این پژوهش، همکاری و همفکری صمیمانه گروه های تحقیقاتی با زمینه های تخصصی متفاوت بوده است. از طرف دیگر، در بخش طرح های پژوهشی داخلی، اهم فعالیت های اینجانب به تخریب آلاینده های زیست محیطی و توسعه روش های فوتوکاتالیتیکی برای تخریب منفرد و هم زمان آلاینده ها در غلظت های مرتبط با منابع آبی بوده است. در بخش همکاری های بین المللی، توسعه روشهای داده کاوی در مطالعات غربالگری غیرهدفمند بخش عمده فعالیت های تحقیقاتی اینجانب بوده است. دکتر وثوق افزود بنده با توجه به تجارب به دست آمده طی سال های گذشته و هدایت بسیاری از پروژه های تحقیقاتی، عوامل زیر را در راستای ایجاد یک پژوهش موفق، موثر و با کیفیت حائز اهمیت میدانم: توجه و اهمیت ویژه به زیرساخت ها و منابع مالی یک پژوهش، شناخت دقیق منابع علمی معتبر، داشتن جسارت علمی و تسری الگوهای پژوهشی موفق از شاخه های مختلف علوم به یکدیگر در یک طرح تحقیقاتی، ارتباطات علمی موثر با همکاران در داخل و یا خارج از کشور، داشتن روحیه همکاری و انجام کارگروهی به معنی واقعی و نیز همراهی آموزش در حین پژوهش توسط راهبران پروژه تحقیقاتی. هم چنین، از نکات بسیار با اهمیت در امر پژوهش که در پژوهشگاه ها نیاز به تمرکز ویژه ای دارد، به کارگیری نیروهای متخصص به صورت محققین پسادکتری است. چراکه این محققین نقش بسیار موثری در توسعه امور پژوهشی نوین و نیز پروژه های مهم کشور در کنار استادان میزبان را خواهند داشت.


تاریخ ایجاد:  30 بهمن 99
تاریخ انتشار:  30 بهمن 99
تعداد بازدید: 107تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:107
کاربران حاضر:1397