دکترمحبوبه اسلامی مقدم

alt

آدرس : تهران، كيلومتر 17 اتوبان كرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي

شماره تلفن : 021-44787772      

شماره فکس : 021-44787812

شماره موبایل : 09128302545

آدرس ایمیل : eslami_moghadam@ccerci.ac.ir

مقالات