دکترشعله حمزه زاده

alt

آدرس : تهران، کیلومتر 17 بزرگراه تهران- کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

شماره تلفن : 021-44787796       کد داخلی:

شماره فکس : 021-44787785

شماره موبایل :

آدرس ایمیل : hamzehzadeh@ccerci.ac.ir

مقالات