دکترهانی صیاحی

alt

آدرس : تهران- كيلومتر 17 اتوبان كرج- شهرک علم وفناوری پژوهش-بلوار پژوهش- خ دانش- پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

شماره تلفن : 021-44787826       کد داخلی:

شماره فکس : 021-44787785

شماره موبایل :

آدرس ایمیل : sayahi@ccerci.ac.ir hanisayahi@yahoo.com

کتابها