دکتر زینب موسوی

alt

آدرس : کیلومتر 17 بزرگراه تهران- کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

شماره تلفن : 021-44580797      

شماره فکس : 021-44788454

شماره موبایل :

آدرس ایمیل : z.moosavi@ccerci.ac.ir

مسئولیت ها