دکتر مریم افشارپور

alt

آدرس : تهران- كيلومتر 17 اتوبان كرج- شهرک علم وفناوری پژوهش-بلوار پژوهش- خ دانش- پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران

شماره تلفن : 02144787720-40       کد داخلی: 1139

شماره فکس : 021-44787812

شماره موبایل :

آدرس ایمیل : afsharpour@ccerci.ac.ir

کتابها