» ليست پروژه های تحقیقاتی انجام شده در حوزه ارتباط با صنعت

عنوان پروژه

حوزه

کارفرما

مجری طرح

بررسی امکان کاهش آروماتیک موجود در نرمال پارافین از طریق فرآیند هیدروژناسیون

پتروشمی/نفت/گاز

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران

دکتر اکیا

ساخت و تعیین مشخصات کاتالیست حذف NOx جز اصلی آهن

پتروشمی/نفت/گاز

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران

دکتر قاسم زاده طرلانی

ساخت آزمایشگاهی افزودنی پیپرازین

پتروشمی/نفت/گاز

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران

دکتر زادمرد

تشخیص داروهای غیرمجاز در فرآورده های لاغری موجود در ایران

دارو

پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

دکتر وثوق

استفاده از روشهای آنالیز فاکتور جهت شناسایی و اندازه گیری متامفتامین و سودوافدرین

دارو

پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

دکتر وثوق

دانش فنی تولید آزمایشگاهی پتاسیم پرسولفات

پتروشمی/نفت/گاز

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران

دکتر طرلانی

تعیین پروفیل ناخالص داروهای غیر مجاز توسط  تکنیک کروماتوگرافی و تحلیل داده ها با روش های ترمومتریک

دارو

پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

دکتر وثوق

مطالعات، تحقیقات و بررسی انجام کارهای آزمایشگاهی جهت یافتن روش سنتز مولکول های دارویی Medroxy progestrane acetate finastride به ترتیب از مواد میانی A1 و A2 و پیدا کردن بهترین روش سنتز و تولید مولکول های فوق در مقیاس آزمایشگاهی

دارو

شرکت طلایه داران صنعت فرایند

دکتر محمدی

بررسی و اندازه گیری پارامترهای مؤثر در عملکرد اسپری درایر پودر PVP

دارو

ره آورد تامین

دکتر حبیبیان

سنتز بنزیل کلرید و 4-n- پروپیل بنزآلدهید در مقیاس آزمایشگاهی

پتروشمی/نفت/گاز

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ایران

دکتر زادمرد

بررسی کاهش دانسیته اتیلن دی کلراید ، توجیه اقتصادی روش ها و جمع بندی نقشه های PFD

پتروشمی/نفت/گاز

شرکت پالایش پترونصر کاویان

دکتر یزدانی

تحقیق و پژوهش علمی و ارائه راه کار علمی و عملی جهت بازیابی NMP از مواد ضایعاتی واحد بوتادین

پتروشيمی/نفت/گاز

شرکت پتروشیمی جم

دکتر مرتهب

هیدروژناسیون در راکتور تحت فشار

صنعت

شفا فارمد

مهندس مافي

  

عنوان

نام شرکت یا موسسه

مجری

سنتز ذرات سوپرا پارامغناطیس اکسید آهن و استقرار گروههای عامل مناسب در سطح این ذرات

دانشگاه علوم پزشکی

دکتر محمدعلی عقابیان

دکتر علیرضا ذوالفقاری

طراحی و ساخت یک سیستم پایلوت استخراج در شرایط فوق بحرانی

شرکت طلایه داران صنعت فرایند- امیرعباس اختراعی

دکتر فتح الله فرهادی

ساخت زئولیت جداکننده آرگون

موسسه تحقیقاتی صنعتی شیمی ناک

دکتر عباس جانزاده

دکتر کاظم کارگشا

شناسایی اجزاء سازنده تینرها و اندازه گیری متانول در آنها

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران -مهندس فرخ جباری

دکتر محمد بلورچیان

تعیین و تعریف پارامترهای کنترل کیفیت شیشههای مات فلوئوریدی بوروسیلیکات و ارائه دستورالعمل اندازه گیری این پارامترها

شرکت سپیده جام توس

محمدرضا گرامی

دکتر محمد بلورچیان

تعیین هیدروکربنهای نفتی کل (TPH) برای 160 نمونه به روش (UVF) و 40 نمونه هیدروکربنهای پلی آروماتیک
(
PAH) به روش GC-MS

شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری  دکتر حمید رحیمی پور

دکتر محمد بلورچیان

انجام تحقیقات تکمیلی، تدوین دانش فنی، ایجاد تمهیدات لازم جهت تولید ترکیبات تری کلروسیلان، تتراکلروسیلان، دی فنیل دی کلروسیلان و دی متیل دی کلروسیلان با ظرفیت کل پنج کیلوگرم در روز

موسسه تحقیقات صنعتی شیمی - ناک

دکتر عباس جانزداه

دکتر محمد بلورچیان

تثبیت پروتئین ها (آنزیم ها) از طریق اتصال سطحی با استفاده از بسترهای هیدروفوبیک

دانشگاه تهران

دکتر کاظم کارگشا

نشاندن گروهای عاملی شیمیایی بر روی کربن نانوتیوبها

کمیته نانوفناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر حسین رضا دارابی

سنتز نانوذرات MNO2 با استفاده از امواج اولتراسونیک برای استفاده در دستگاههای ذخیره انرژی

کمیته نانوفناوری وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دکتر علیرضا ذوالفقاری

تعیین هیدروکربنهای نفتی کل (TPH) برای 41 نمونه آماده سازی شده به روش (UVF)

دفتر محیط زیست دریایی سامان حفاظت محیط زیست

مهندس سیدمحمد سعید حسینی

دکتر محمدسعید عبائی

 

»ليست قراردادهای تحقیقاتی «

عنوان

نام شرکت یا موسسه

مجری

انجام آزمایشات بر روی یک نمونه لجن اسیدی و سه نمونه کیک فیلتر پرس

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر- مهندس محسن شریف پور

دکتر محمد سعید عبائی

اندازه گیری PAH ها و هیدروکربنهای نفتی برای حداکثر 165 نمونه از آب، ماهی و رسوبات خلیج فارس

موسسه تحقیقات شیلات ایران دکتر سهراب رضوانی

دکتر کورش تبارحیدر

تولید آزمایشگاهی فسفریک اسید سبز با درجه خلوص صنعتی و فسفر از کنسانتره آپاتیت در دو فاز

موسسه تحقیقات صنعتی شیمی ناک  دکتر عباس جانزاده

دکتر کاظم کارگشا

کیومرث آقاپور

انجام مطالعات لازم به منظور تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به ترکیبات سمی پایدار

سازمان حفاظت محیط زیست

یوسف حجت

دکتر محمدسعید عبائی

بررسی اثر تابش میکروویو بر فرآیندهای فیزیک و شیمیایی در محلول و کاربرد آن در شیمی تجزیه

دانشگاه اراک

محمدرضا سرهنگی

دکتر سیدحمید احمدی

تعیین چند شکلی ترکیبات داروئی با طیف سنجی مادون قرمز نزدیک

دانشگاه بین المللی امام خمینی- محمدرضا خانمحمدی

دکتر کاظم کارگشا

استخراج آنتوسیاتین و تهیه پودر رنگی از گلبرگ زعفرانی

پژوهشگاه صنایع رنگ ایران

فهیمه میرشمسی

دکتر فتح الله فرهادی  مهندس مافی

بررسی میزان پروتئینهای استرس در مرجانهای خلیج فارس

مرکز ملی اقیانوس شناسی

آقای پیمان اقتصادی

دکتر کورش تبارحیدر

سنتز ماده نرم کننده لباس با نام شیمیایی دی هایدروژنیته تالو دی متیل آمونیوم کلراید

شرکت سهامی پاکسان

__

سنتر واکنشهای دیلز  آلدر مشتقات جدید H2-تیوپیرانی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمدسعید عبائی

سنتز و شناسایی ساختار مولکولی و خواص کمپلکسهای فلزی حاوی تیوتری آزین ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر میترا قاسم زاده

تهیه برخی از مشتقات اوراسیل به کمک پرتو

ریزموج

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دکتر محمد مجید مجتهدی

تجهیز آزمایشگاه برای مطالعات بر روی خواص سطح و ساختار مولکولی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 


» قراردادهای همکاری با صنایع (مراکز دانشگاهی و پژوهشی) «

مواد پاک کننده ژل

شرکت مخابرات

شناسایی اسانسهای گوناگون

شرکت زمزم

تهیه اتیل بنزوات از تولوئن

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تهیه بنزیلیدن استن از تولوئن

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تصفیه و تولید پارافین

شرکت خصوصی

شناسایی یک امولسیفایر صنعتی

شرکت خصوصی

شناسایی مواد نفتی تولیدی

شرکت خصوصی

اندازهگیری سرب در شیر

دانشکده پزشکی اراک

اندازه گیری طلا در سرم های خون

دانشکده پزشکی اراک

اندازه گیری سرب در نمونه های کارگری

معاونت پژوهشی وزارت بهداشت

بررسی روشهای اندازه گیری LAB

شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی

طرح تحقیقاتی بر روی روغن تالو

شرکت پاکسان

بررسی کتابخانه ای جهت موارد خاص

سازمان حفاظت محیط زیست

تهیه روغن های سیلیکون جهت موارد خاص

سازمان صنایع هوا فضا

بررسی لجن مایع پارافین

شرکت خصوصی

آنالیز حلالهای آلی

شرکت تولیدی مواد شیمیایی ایران

بررسی میزان فرمالدئید در بلوک های تأمین کننده آن

معاونت کشاورزی  سازمان کوثر

بررسی نمونه های متعدد جلبکهای خلیج فارس

دانشجوی دکتری

بررسی اثرات گاز اف- ام-200 بر روی اشیاء قیمتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اندازه گیری در رسوبات و دوگونه ماهی

مرکز تحقیقات شیلاتی دریای عمان

ارائه راهکار جهت رفع NMP زائد واحد بوتادی ان

پتروشیمی بندر امام

آنالیز گاز کروماتوگرافی جهت 60 نمونه برشهای نفتی

شرکت تولیدی و شیمیایی ایران

اندازه گیری PAHها و هیدروکربن های نفتی بر روی نمونه های آب، ماهی و رسوبات خلیج فارس مربوط به پروژه هیدرولوژی و بیولوژی خلیج فارس و با تأکید بر شناسایی اثرات ناشی از جنگ خلیج فارس بر آبزیان

موسسه تحقیقات شیلات ایران

سنتز واکنشهای دیلز  آلدر

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

سنتز و شناسایی ساختار مولکولی و خواص کمپلکس های فلزی

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

تهیه برخی از مشتقات اوراسیل به کمک پرتو ریز موج

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

مطالعات بر روی خواص مسطح و ساختار مولکولی

شرکت سهامی پاکسان

سنتز ماده نرم کننده لباس

شرکت سهامی پاکسان

تدوین اطلاعات مربوط به ترکیبات سمی پایدار

سازمان محیط زیست

بررسی اثر تابش میکروویو بر فرایندهای فیزیکی و شیمیایی در محلول

دانشگاه ارک

تعیین چند شکلی ترکیبات دارویی با طیف سنجی مادون قرمز نزدیک

دانشگاه بین المللی امام خمینی

استخراج آنتوسیانین از گلبرگ زعفران

پژوهشکده صنایع رنگ ایران

بررسی میزان پروتئین های استرس در مرجانهای خلیج فارس

مرکز ملی اقیانوس شناسی

تعیین هیدروکربنهای کل نفتی (TPH)

دفتر محیط زیست دریائی سازمان حفاظت محیط زیست

تولید آزمایشگاهی اسید فسفریک از کنسانتره آپاتیت

موسسه تحقیقات صنعتی شیمی  ناک

شناسایی نمونه لجن اسیدی و نمونه های کپک با استفاده از فیلتر پرس

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر

تعیین TPH و هیدرکربنهای پلی آروماتیک (PAH) در نمونه های زیست دریایی

مدیریت طرح شرکت جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری

نشاندن گروه های عاملی شیمیایی بر روی کربن نانوتیوبها

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

سنتز نانو ذرات MNO2 برای استفاده در دستگاه های ذخیره انرژی

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

تعیین پارامترهای کنترل کیفیت شیشه های مات فلوئورویدی و بوروسیلیکات

شرکت سپیده جام توس

تدوین دانش فنی تولید ترکیبات معدنی تری و تترا کلروسیلان و ترکیات آلی دی فنیل و دی متیل دی کلروسیلان

موسسه تحقیقات صنعتی شیمی ناک

تثبیت پروتئین ها (آنزیم ها) از طریق اتصال سطحی

دانشگاه تهران

شناسایی اجزاء سازنده تینرها و اندازه گیری متانول در آنها

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران