ردیف

تاريخ قرارداد

مجری

طرف قرارداد

نام قرارداد

1

1400/04/10

دکتر پور عبداله

پتروشیمی پارس

 جلوگیری از تشکیل کک در مسیر ورودی به راکتور X-110واحد استایرن مونومر

2

1400/03/05

دکتر طاهری

شرکت پره توربین مپنا

سنتز 20 هزار لیتر سیلیکای کلوئیدی

3

1400/03/08

دكتر حلواگر

آقاي اكبري

واحد نيمه صنعتي استحصال مس

4

1399/12/10

دكتر موسوي

شركت پيشگامان نواوري مشكات

بررسي عملكرد جاذب سطحي آهن102

5

1399/08/10

دكتر حبيبيان

مركز طراحي وتوسعه رازي

شبيه سازي فرايندهاي راكتور،مخزن همزن وكريستاليزر

6

1399/11/15

دكتر پور عبداله

پتروشيمي بوشهر

بهینه سازی روش های کاهش فولینگ در آب خنک کننده واحد های جداسازی ....

7

1399/10/16

دكتر اكبري

پژوهش فناوري پتروشيمي

مطالعات پایش تکنولوژی فرایندتوليد مونومراستارين از بنزين

8

1399/10/16

دكتر اكبري

پژوهش فناوري پتروشيمي

مطالعات پایش تکنولوژی فرایند توليد پروپيلن اكسايد

9

1399/10/07

دكتر صياحي

قطب علمي جراحي ها

لايه نشاني بروي ابزار جراحي

10

1399/10/07

دكتر صياحي

سلمان رحماني

سنتز نانو اكسيد آهن

11

1399/08/25

دكتر محمدي

شهرداري كرج

بررسي آلودگی اب هاي سطحی كرج

12

1399/07/15

دكتر صياحي

موسسه تحقيقات اصلاح وتهيه بذرچغندر

ارزيابي هوشمندانه بذر چغندر قند

13

1399/06/17

دكتر صياحي

نانوپويش كيميا

مطالعه توليد كبات استات چهارآبه در مقياس صنعتي

14

1399/06/11

دكتر اسلامي

شركت پاك شيمي فرايند

تعيين كيفيت نمونه پكتين از منابع مركبات

15

1399/05/01

دكتر مختاراني

سازمان حفاظت محيط زيست

تدوین ضوابط فرمولاسيون مواد شوينده سازگاربا محيط زيست

16

1399/04/25

دكتر ميرزايي

زرين پارسين سپهر

سنتز ايزوپرپيل الكل

17

1399/04/23

دكتر مصباح

فاطر شيمي نگارفناور

توليد تركيبات آلي ليتيم

18

1399/04/21

دكتر فيروزي

پژوهشگاه ژنتيك

كشف داروي گیاهی كوئيد19

19

1399/04/15

دكتر گلمحمدي

مريم ترابي

دانش فني افزودني هاي كاربردي

20

1399/04/05

دكتر كياني

شركت پژوهش وفناوري پتروشيمي

خدمات مشاوره MC

21

1399/03/20

دكتر فيروزي

معاونت علمي وفناوري

100گياه برتر دارويي

22

1399/03/01

دكتر اميني

مجتبي كريمي

فرمولاسيونWettingAgent

23

1399/03/01

دكتر اميني

مجتبي كريمي

بررسي وتوليد سورفكتانت

24

1399/02/14

دكتر محمدي

 سجاد عالي فرجا

مشاركت در توليد الكل

25

1398/12/04

دكتر يزداني

زرين پارسين سپهر

بررسي وتوليدCMC

26

1398/09/17

دكتر باغبان صالحي

پژوهشگاه صنعت نفت

توسعه مدل رسوب آسفالتين در ستون چاه

27

1398/06/26

دكتر يزداني

رخساره قريب

دانش فني توليدرزين تبادل يوني در مقياس آزمايشگاه

28

1398/04/23

دكترغفارزاده

شركت گلكاه

دانش فني توليداتيلن دي آمين تترااستيك اسيد

29

1398/04/03

دكتر حلواگر

صنايع چرم حسن زاده

دانش فني توليد كروم

30

1398/03/01

دكتر طاهري

شركت مپنا

تدوين دانش فني سليكاي كلوييدي

31

1397/11/27

دكتر وثوق

وزارت علوم

تهيه اطلس آلودگي دارويي آبهاي استان گيلان

32

1397/09/19

دكتر كياني

شركت پژوهش وفناوري پتروشيمي

خدمات مشاوره MC

33

1397/09/01

دكتر پور عبداله

پتروشيمي مرواريد

بازيافت بخار كك زدايي

34

1397/08/07

دكتر طاهري

فرهاد كرخانلو

بهبود كيفيت چسب

35

1397/04/05

دكتر پور عبداله

پتروشيمي نوري

جدا سازي اتيل بنزن

36

1397/03/30

دكتر پور عبداله

پتروشيمي نوري

فرايند تبديل LTEبه TX

37

1397/02/03

دكتر طاهري

شهرداري تهران

مشاوره وآموزش شاخص خط كشي معابر

38

1396/11/07

دكتر طاهري

شهرداري تهران

كنترل كيفي رنگ ها جداول شهري

39

1396/11/02

دكتر افشارپور

شركت ميراث مهر آفرين

سنتز بيو نانو كامپوزيت هيدروكسي فلزي

40

1396/11/01

دكتر طاهري

محمد تقي آقازاده

ارائه دانش فني Release Agent

41

1396/10/05

دكتر پور عبداله

شركت برق يزد

بررسي فني راهكارهاي بهينه سيستم فيلتراسيون هوا

42

1396/09/26

دكتر غفارزاده

شركت نفت وگاز مبينا

كسب دانش فني تولید برخی آمينو اسيدها

43

1396/08/30

دكتر حلواگر

دانشگاه زاهدان

 تفاهم نامه همكاري علمي

44

1396/07/29

نادر شكوفي

سعيد شكوفي

پياده سازي واندازه گيري فلورسانس

45

1396/07/01

دكتر پور عبداله

شرت گاز استان تهران

بررسي علمي وتجربي چاه هاي حفاظت كاتديد خشك

46

1396/06/07

دكتر غفارزاده

آقاي شاهمرادي

سنتز دارو

47

1396/02/25

دكتر اسلامي

آقاي تاج مهر

توليد ماده ضد سرطان2

48

1396/02/25

دكتر اسلامي

آقاي تاج مهر

توليد ماده ضد سرطان1

49

1395/12/09

دكتر اميد خواه

صنايع ملي پتروشيمي

دانش فني زنجیره پروپيلن

50

1395/09/03

دكتر غفارزاده

صنايع دفاع

سنتز ماده متيل نيترو آنیلين

51

1395/09/01

دكتر پور عبداله

پتروشيمي مرواريد

 كاهش رسوب گذاري در مبدل واحد الفين

52

1395/08/02

دكترا سلامي

آقاي تاج مهر

فروش دانش فني داروي ضد سرطان

53

1392/08/21

پژوهشگاه

صناع دفاع

پروپوزال دانشجويان صناع دفاع