معرفي آموزش و تحصيلات تكميلي

 

شوراي گسترش آموزش عالي در جلسه مورخ 68/5/7 با تاسيس مركز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ايران موافقت نمود و در تاريخ 86/2/1 با مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي مرکز پژوهشهاي شيمي و مهندسي شيمي ايران به پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران تغيير يافت.

هدف از تاسيس اين پژوهشگاه انجام پژوهشهاي بنيادي و كاربردي در كليه زمينه هاي علوم و مهندسي شيمي در جهت نيل به خود كفايي و ايجاد زمينه براي استقلال علمي و اقتصادي كشور ميباشد.

از جمله وظائف پژوهشگاه كه در اساسنامه پيش بيني شده است . اعطاي بورس آموزشي و پژوهشي در داخل و خارج كشور به دانشجويان و محققين بود .

علاوه بر اين جهت تربيت نيروي انساني متخصص و كمك به راه اندازي پژوهش شوراي گسترش آموزش عالي در تاريخ 72/5/16موافقت قطعي خود را با ايجاد دوره كارشناسي ارشد شيمي ، در تاریخ 87/03/09 موافقت قطعی خود را با ايجاد دوره دكتراي شيمي (پژوهش محور) و در تاریخ  89/12/08نیز موافقت قطعی خود را با ایجاد دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی (پژوهش محور) و در تاریخ 90/06/30 موافقت قطعی خود را با ایجاد دوره دکتری مهندسی شیمی(پژوهش محور) اعلا م نمود.

پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران با داشتن امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي كتابخانه تخصصي شيمي و كادر تحقيقاتي و آموزشي بسيار قوي ، جهت تربيت نيروي محقق كارآمد و با تجربه بخشي از فعاليت خود را صرف آموزش دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد مي كند درصد كمي از فعاليت اين مركز صرف آموزش ميشود به گونه اي كه به طور متوسط در طول سال افراد هيات علمي مركز از استاديار به بالا بيش از 5 درصد وقت خود را صرف آموزش نميكنند. حضور دانشجويان در تيم هاي تحقيقاتي از لحاظ پژوهشهاي بنيادي حائز اهميت مي باشد.

از سال 1373 پژوهشگاه از طريق سازمان سنجش آموزش كشور شروع به گرفتن دانشجو نمود .در این سال تعداد 4 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی پذیرش گردید. از سال 1373 تا 1395 تعداد 686 نفر دانشجو پذيرفته شده است  که از این تعداد 91 نفر دانشجوی مقطع دکتری در دو رشته شیمی و مهندسی شیمی می باشند. تعداد فارغ التحصيلان پژوهشگاه تا تیر ماه 1395 ، 353 نفر ميباشد. فارغ التحصيلان پژوهشگاه در دوره هاي دكتراي دانشگاههاي معتبر ايران و نيز خارج پذيرفته شده‏ اند و مشغول ادامه تحصيل و يا گذراندن دوره هاي فوق دكترا مي باشند.

پژوهشگاه شيمي ومهندسي شيمي ايران تاكنون تعداد 5 بورسيه براي گرفتن دكترا به كشورهاي ژاپن ،كانادا و فرانسه ارسال داشته كه از اين تعداد 4 نفر آنها مراجعت كرده و در مركز مشغول به تحقيق هستند.

علاوه بر اين 3 نفر از مربیان پژوهشگاه بورسيه دكتراي داخلي می باشند و نيز يكي ديگر از مربي ها با استفاده از بورس دولت آلمان موفق به اخذ مدرك دكتراي خود شده و در حال حاضر در پژوهشگاه مشغول به كار مي باشند.

 

 

سامانه جامع آموزش

 

تقويم آموزشي

نيمسال اول ودوم سال 400-99 

 

 

فرم ها

-      كارشناسي ارشد

-   تقاضانامه ارائه سمينار

-   تقاضانامه دفاع از پايان نامه

-   درخواست تمديد سنوات كارشناسي ارشد

 

-      دكتري

-   تقاضانامه ارائه سمينار

-   درخواست مجوز دفاع از رساله دكتري

-   تعيين زمان دفاع از رساله دكتري


آئين نامه ها و دستورالعمل ها

-      دكتري

-   آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي، دانشجويان دكتري 96-95 و پس از آن

-   آئين نامه دكتري ورودي هاي 89 و بعد از آن

- دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان - ویژه دانش آموختگان 

 

        كارشناسي ارشد

-      آئين نامه جديد دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي هاي 94 و بعد از آن

-      آئين نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي هاي 93-88

 

اطلاعيه ها

اطلاعيه دانشجويان ورودي جديد سال 1395

 - اطلاعيه مربوط  به دانش آموختگان

 

 

تسویه حساب

- چارت مراحل تسویه حساب

- فرم شماره یک

- فرم شماره دو

- فرم شماره سه

 

مدير آموزش و تحصيلات تكميلي : آقاي دكتر علي شريفي 

 

كارشناسان آموزش 

1- دانشجويان ( مريم شروين نيا )

2- فارغ التحصيلان ( فاطمه فره وشي ) 

 

تلفن هاي تماس : 40-44787720 داخلي 1059 و 1060