چاپ     ارسال به دوست

شاخه شیمی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم برگزار می کند: "نقش و جایگاه صنایع شیمیایی در تولید ناخالص ملی"

 

شاخه شیمی گروه علوم پایه فرهنگستان علوم برگزار می کند:
"نقش و جایگاه صنایع شیمیایی در تولید ناخالص ملی"

يکشنبه ١٥ بهمن ١٤٠٢ / شماره : ٥٠٤ /  تعداد نمایش :184