چاپ     ارسال به دوست

برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "سنتز و مهندسی کاتالیست های ناهمگن برای تهیه مواد شیمیایی"

برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "سنتز و مهندسی کاتالیست های ناهمگن  برای تهیه مواد شیمیایی"

دوشنبه ٢١ خرداد ١٤٠٣ / شماره : ٥٥١ /  تعداد نمایش :57