برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "سنتز و مهندسی کاتالیست های ناهمگن برای تهیه مواد شیمیایی" ١٥:٠٥ - دوشنبه ٢١ خرداد ١٤٠٣

برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "سنتز و مهندسی کاتالیست های ناهمگن برای تهیه مواد شیمیایی"

ادامه مطلب


برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "صنایع متانول و فن آوری پایدار MTO" ١٥:١٣ - يکشنبه ١٣ خرداد ١٤٠٣

برگزاری سلسله نشست های علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران "صنایع متانول و فن آوری پایدار MTO"

ادامه مطلب


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>