چاپ     ارسال به دوست

سفیر جشنواره های خوارزمی منصوب شد.


طی حکمی از سوی مدیر دفتر همکاریهای علمی و بین المللی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران آقای دکتر نجم الدین عزیزی استاد پژوهشکده فناوریهای نوین به عنوان سفیر جشنواره های خوارزمی منصوب شد.

 

سه شنبه ١٢ تير ١٤٠٣ / شماره : ٥٦٠ /  تعداد نمایش :72