دکتر محمد سعید عبایی : ثبت اختراع


سنتز سه مشتق فلوروكينولون با استفاده از روش جديد در آب


نماد اعتماد
تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار دانش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:0
کاربران حاضر:5471