مدیریت امور پروژه های صنعتی و تولیدی

تعریف :

الف: پروژه های صنعتی پروژه هایی است که متولی خارج از پژوهشگاه دارد.

ب: پروژه های تولیدی شامل تمامی خدمات تولیدی و تجاری است که با کارفرمایی پژوهشگاه انجام می شود و محصول تولیدی توسط پژوهشگاه و یا با مشارکت شخصیت های حقیقی و حقوقی به بازار عرضه میگردد.
 

»بازدیدها- جلسات

- جمع آوری اطلاعات مورد لزوم از مراکز صنعتی و اطلاع از نیازهای آنها

- مکاتبات ترجیحاً از طریق سیستم اتوماسیون و Email و SMS

- برگزاری جلسات مشترک پژوهشگران با متخصصین صنایع

- انجام بازدیدهای منظم دوره ای از مراکز علمی و صنعتی
 

»نمایشگاه – تبلیغات

- چاپ برگه ها، بروشورها، کتابچه معرفی پژوهشگاه، تکثیر و توزیع آنها و تبلیغات الکترونیکی

- برگزاری و شرکت در نمایشگاههای مختلف و معرفی پتانسیل های موجود از طریق کارشناسان و متخصصان پژوهشگاه
 
»انعقاد قراردادها

- تهیه فرم های لازم برای طرحهای تحقیقاتی صنعتی

- اخذ پیشنهاد طرح از مجریان، ارسال آن به کارفرما، هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات بین کارفرما و پژوهشگران

- بررسی و نظارت بر هزینه های اعلام شده پیش طرحها و مطابقت آنها با تعرفه ها و ضوابط

- نظارت بر نحوه انعقاد و امضاء قرارداد با استفاده از مشاوران مالی و حقوقی

- هماهنگی با واحد خرید، دادن اطلاعات مورد نیاز به آنها جهت تهیه لوازم، دستگاهها و ملزومات مورد نیاز پروژه ها
 

»نظارت و کنترل کیفی پروژه ها

- اخذ گزارش پیشرفت کار

- نظارت بر نحوه اجرای کار و کنترل کیفی پروژه ها مطابق با مفاد قرارداد
 

»پروژه های تولیدی

- بررسی، نظارت و ارزیابی پروژه های تولیدی

-اخذ گزارشات دوره ای و بررسی و تجزیه و تحلیل آنها

- تدوین آیین نامه نحوه همکاری و مشارکت با همکاران خارج از پژوهشگاه و شخصیت های حقوقی نظیر صندوق رفاه اعضای هیئت علمی جهت تولید و ارائه محصول به بازار
 

»تولید دانش فنی و ثبت آن

- نظارت-کنترل دانش فنی تولید شده در پژوهشگاه

- پیگیری های لازم تا مرحله نهایی و ثبت دانش فنی در مراکز ذی صلاح
 

 

مدير ارتباط با صنعت : سركار خانم دكتر مهسا باغبان صالحي 

تلفن تماس : 40-44787720 داخلی 1192 ، تلفن دفتر : 40-44787720 داخلي 2054 ، تلفن مستقیم دفتر ارتباط باصنعت : 44787971