دو تن از اعضای هیأت علمی ماحصل فعالیت های علمی و پژوهشی خود را ارائه نمودند.

روز سه شنبه مورخ 98/07/30، سمینارهای بین المللی با محوریت "ارائه نتایج ماموریت پژوهشی اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی ایران بخارج از کشور" با حضور اعضاء هیأت علمی و دانشجویان در سالن مشاهیر پژوهشگاه برگزار شد و 2 نفر از اعضاء هیأت علمی پژوهشگاه، ماحصل فعالیت های علمی- پژوهشی خود به خارج از کشور را در این سمینار، ارائه نمودند.

در ابتدای سمینار، دکتر بابک مختارانی، عضو محترم هیأت علمی و رییس پژوهشکده مهندسی نفت پیرامون همکاری­های پژوهشی خود در کشور آلمان با دانشگاه Kaiserslautern و موضوع پژوهشی:

" Heavy Metals Removal From Industrial Wastewaters with Chemical Precipitation, Experiments & Thermodynamic Modelling"

سخنرانی و در خصوص نتایج مربوطه، توضیحاتی را ارائه نمود.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در ادامه این سمینار بین المللی نیز خانم دکتر مریم وثوق، عضو محترم هیأت علمی پژوهشکده فناوری های پاک پژوهشگاه، در خصوص نتایج حاصل از همکاری های پژوهشی خود در کشور آلمان با دانشگاه Universitӓt Duisburg-Essen, Fakultӓt für Chemie و موضوع پژوهشی: 

”Analytical Chemistry, Instrumental Big Data Handling of LC-HRMS in Environmental Monitoring”

نتایج و توضیحات مربوطه را ارائه و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ دادند.

تاریخ ایجاد: چهارشنبه 1 آبان 1398
تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 آبان 1398
تعداد بازدید: 234تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:234
کاربران حاضر:6628