نشست دوره ای دانشگاهها و پژوهشگاههای متولی همکاریهای علمی و بین المللی برگزار شد.

نشست دوره ای دانشگاه ها و پژوهشگاه های متولی هماهنگی و پیگیری همکاری های علمی بین المللی با حضور مدیران بین الملل دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و مدیران و معاونان وزارت علوم برگزار شد.

به نقل از مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم، نشست دوره‌ای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های متولی هماهنگی و پیگیری همکاری‌های علمی بین المللی با حضور مدیران بین الملل دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و مدیران و معاونان وزارت علوم برگزار شد.

در این نشست، اعضا با بیان چالش‌ها و سیاست‌های حاکم برهمکاری و فعالیت‌های کارگروه بر لزوم هماهنگی و تبادل اطلاعات تاکید کردند.

معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه‌ها با بیان دیدگاه‌ها و تجارب خود، بر ظرفیت موجود در مراجع ملی در اجرای پروژه‌های کلان ملی تاکید کردند.

همچنین بازنگری مسئولیت و نقش آنها در شرایط حساس کنونی، سیاست‌های تشویقی دانشگاه‌ها برای جذب دانشجوی خارجی، تاکید بر وجود نگاه ملی به موضوع همکاری‌های علمی در کارگروه‌های متولی، تاکید بر نقش دانشجویان به عنوان مهم‌ترین عناصر تعاملات بین المللی، برخورداری از انسجام در تعهدات و مسئولیت‌ها، تاکید بر نقش کمیسیون‌های مشترک بین دول و ارتباط کارگروه‌ها با رؤسای کمیسیون‌ها و بهره مندی از فرصتهای اعطایی بر اساس سیاستهای چند جانبه آنها، تخصیص اعتبار مستقل، تشویق اعضای هیأت علمی فعال به صورت مادی و معنوی از جمله مباحثی بود که در این نشست مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ادامه مباحث رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خصوص چالش‌های سیاست توسعه تعاملات علمی بین المللی از طریق مراجع ملی منتخب و راهکارهای پیشنهادی را ارائه کردند.

در این بخش بر تغییر پارادایم همکاری‌ها و نیاز به تفکر علمی، ساختار سازی و نظام نوآوری در سیاستهای علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، برون رفت از درون گرایی به برون گرایی، دیپلماسی علمی در دانشگاه‌ها، لزوم فرا تحلیل در بازنگری چالش‌های پیش روی همکاری و لزوم تنوع بخشی در ایجاد مراجع ملی تخصصی نیز تاکید شد.

استفاده از ظرفیت‌های موجود در دانشگاه‌ها نتیجه تدوین نظام مرتبط و تعیین حوزه اختیارات و اولویت‌های لازم، اعلام مواضع به مراجع علمی بر اساس شاخص‌های تعیین شده و تثبیت موقعیت و جایگاه دانشگاه‌های متولی خواهد بود.

همچنین دکتر حسین سالارآملی، با بیان ارزشمند دانستن برخورد فکری موجود در جلسه، حرکت بالنده دانشگاه‌ها را محصول بین المللی سازی دانشگاه‌ها معرفی کرد.

قائم مقام وزیر در امور بین الملل، حرکت ارتباطات دانشگاهی به سمت و سوی شبکه جهانی دانایی را کلیدی نامید و ظهور و بروز و امکان دفاع از منافع ملی را منوط به تبعیت از این هنجار بین المللی در شبکه جهانی دانایی دانست.

وی همچنین بر ضرورت اتخاذ استراتژی مشخص در مقابله با شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی، نظم در مناسبات بین المللی، تغییر پارادایم و تجزیه و تحلیل‌های مویرگی، تخصیص اعتبار مستقل ملی علاوه بر بودجه بین الملل دانشگاه‌ها، مفاهیم، رویکردها و روش‌های نگاشت نهادی به مراجع ملی و برپایی نظام نوآور یادگیری و انتقال دانش و بر حضور مدیران بین الملل دانشگاه‌ها به عنوان بازوهای بین المللی سازی دانشگاه‌ها تاکید کرد.

 

تاریخ ایجاد: شنبه 12 بهمن 1398
تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398
تعداد بازدید: 151تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:151
کاربران حاضر:2833