یک مقام مسئول در وزارت علوم: ارتباط با صنعت شرط ارتقای اعضای هیأت علمی می شود.


مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم گفت: هم اکنون در وزارتخانه، آیین نامه ارتقا اساتید در حال بازنگری و تصمیم بر این است که بر مبنای آن، میزان ارتباط دانشگاه با صنعت پررنگ تر شود.

محمد سعید سیف با بیان اینکه عوامل منجر به افزایش علاقمندی، رشد و توسعه ارتباط میان دانشگاه و صنعت به ۲ دسته تقسیم می شوند، گفت: دسته اول؛ عوامل درونی وزارت علوم و دانشگاه ها است که شامل تغییر در آیین نامه ها و تشویق هایی است که در راستای جهت دهی دانشگاه ها به سمت ارتباط با صنعت می شود.

وی افزود: به همین منظور هم اکنون در وزارتخانه، آیین نامه های ارتقای اساتید در حال بازنگری و تصمیم بر این است که بر مبنای آن، میزان ارتباط دانشگاه با صنعت پررنگ تر شود و این ارتباط در ارتقای اساتید تاثیرگذار باشد. از طرفی در خود دانشگاه ها نیز با توجه به تجهیز مناسب امکانات تحقیقاتی و پژوهشی، تاکید بر این است که سمت و سوی فعالیت های تحقیقاتی، معطوف به تقاضاهای واقعی کشور باشد و امکانات و نیروی انسانی برای رفع مشکلات و نیازهای کشور استفاده شود.

سیف با اشاره به اینکه دسته دوم عوامل به خارج از دانشگاه و وزارت علوم باز می گردد، خاطرنشان کرد: با توجه به تشدید تحریم ها و البته شرایط کنونی کشور، نیاز صنعت و جامعه رو به فزونی است، لذا یکی از عوامل بسیار مهمی که منتج به مشارکت و همکاری بیشتر صنعت و دانشگاه می شود، این است که دولت و مسئولین رغبت و علاقمندی مضاعفی به بومی سازی فناوری ها و استفاده از توان داخلی داشته باشند

وی اظهار داشت: در مجموع، شرایط فعلی کشور، باعث شده که نیازهای مختلفی به دانشگاه ارجاع شود که به نظر می رسد این روند، در سال آینده نیز همچنان ادامه داشته باشد و شاهد گسترش  و افزایش همکاری های میان صنعت و دانشگاه باشیم.

 

تاریخ ایجاد: یکشنبه 20 بهمن 1398
تاریخ انتشار: شنبه 19 بهمن 1398
تعداد بازدید: 168تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:168
کاربران حاضر:15153