کارگاه های آموزشی GC-MS, LC-MS

کارگاه های آموزشی  GC-MS, LC-MS به میزبانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و با مشارکت شرکت ویستاژن آنزیم روزهای 19 و 20 بهمن جاری در محل آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران  با هدف به روز رسانی و ارتقای سطح دانش فنی پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور برگزار گردید.  

در این کارگاه های آموزشی دو روزه آقای مهندس هادی اصفهانی و خانم مهندس مهدا سلطان نژاد تدریس و مطالب مورد نظر را ارائه نمودند.

از جمله سرفصل‌های ارایه شده در این دوره، به موارد :

معرفی اصول کلی GC-MS, LC-MS، معرفی روش های مختلف یونیزاسیون، انواع آنالیزورهای جرمی، متدهای مانیتورینگ، کاربردهای GC-MS, LC-MS، کار عملی با دستگاه در آزمایشگاه می توان اشاره کرد.