سرپرستان پژوهشکده های مهندسی نفت و توسعه فرآیند های شیمیایی منصوب شدند.

دکتر محمد رضا امیدخواه رئیس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران با صدور احکامی آقای دکتر مرتضی مافی و خانم دکتر شعله حمزه زاده را به ترتیب به عنوان سرپرستان پژوهشکده های مهندسی نفت و توسعه فرآیندهای شیمیایی منصوب نمود.


                         

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه در احکام دکتر امیدخواه خطاب به دو سرپرست پژوهشکده ها آمده است. بدیهی است انتظارات اینجانب به شرح ذیل: نظارت بر حسن اجرای وظایف اعضای هیأت علمی پژوهشکده، همکاری مستمر با معاونت های پژوهشی و فناوری  و شرکت در جلسات مربوطه، ایجاد ارتباط با صنایع در خصوص انجام پروژه های تقاضا محور، تدوین برنامه و گزارش های سالیانه پژوهشکده و رسیدگی به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان پژوهشکده اعلام می گردد که بر همین اساس مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

رئیس پژوهشگاه همچنین طی نامه ای از زحمات و خدمات ارزشمند آقایان: دکتربابک مختارانی و دکتر روح الله فیروزی رؤسای سابق دو پژوهشکده مذکور قدردانی نمود.  

تاریخ ایجاد: دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
تاریخ انتشار: دوشنبه 22 ارديبهشت 1399
تعداد بازدید: 156تلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:156
کاربران حاضر:8670