آگهی مناقصه تعمیر ، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی

This page is removedتلفنهای تماس
44787720-40

كيلومتر 17 اتوبان تهران كرج، شهرك علم و فناوري پژوهش، بلوار پژوهش، خ دانش، پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
آمار وبگاه
تعداد بازدید:117
کاربران حاضر:188