وظایف و مسئولیتهای واحد اتوماسیون اداری و پرتال:

1-     نظارت مداوم و مستمر بر پرتال پژوهشگاه، به روز رسانی اخبار، رزومه اعضای هیئت علمی، اطلاعیه ها و ... .

2-     به روز رسانی صفحات وب، تعریف منو ها، زیر منو ها، تعریف web page  های تابع پرتال اصلی و ... .

3-     پیگیری و رفع مشکلات احتمالی پیرامون پرتال پژوهشگاه.

4-     همکاری مداوم با واحدهای مختلف پژوهشگاه جهت درج اطلاعات در پرتال پس از دریافت تأییدیه از مقام مافوق.

5-     درج اطلاعیه های مربوط به مناقصات، مزایده ها، نمایشگاه ها، همایش ها و ... در زمان مقرر در پرتال.

6-      انجام کلیه امور مربوط به اتوماسیون اداری پژوهشگاه، رفع اشکالات احتمالی، راهنمایی کلیه همکاران و ... .

7-     تعریف کاربران، الگوی نامه ها، لیست ارجاعات، رمز های ورود به سیستم اتوماسیون اداری.

8-     انجام امور مربوط به سامانه گلستان و ... .

9-    انجام سایر امور محوله از مقام مافوق.


مسئول اتوماسيون اداري و پرتال : پريساكريمي
تلفن تماس : 44787765