اهداف مرکز:

مرکز "پژوهش، طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی" با هدف پژوهش، طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی در حوزه شیمی و مهندسی شیمی فعالیت ­های خود را بصورت متمرکز و با اهداف زیر تعریف می نماید:

     1- پژوهش و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی شیمی و مهندسی شیمی

     2- پژوهش - ساخت تجهیزات تقاضا محور و مورد نیاز کشور

     3- طراحی و مهندسی سازی نمونه های حاصل از پژوهش

     4- ارتباط با مراکز ساخت تجهیزات در کشور و انجام پروژه های مشترک

     5- ایجاد ارتباط با آزمایشگا ههای پژوهشگاه ها و دانشگاه ها جهت پروژه های دستگاهی

     6- توسعه فرهنگ ساخت تجهیزات در کشور از طریق برگزاری کارگاه ها و . . .

     7-  نشست مشترک متخصصین پژوهشی و صنعتی سازنده تجهیزات کشور و شرکت های سازنده تجهیزات

     8- ایجاد ارتباط با مراکز رشد در جهت انتقال دانش علمی ساخت دستگاه به شرکت های دانش بنیان

    9-  پژوهش بر روی تجهیزات آینده

قطعاً تجهیزات طراحی شده در این حوزه در زمینه های نفت و پتروشیمی، گاز، مواد، معدن، رنگ و رزین، پلیمر، محیط زیست، بیولوژی، دارویی، غذایی، پزشکی و  . . .  کاربردهای گسترده ای دارد.