چاپ     ارسال به دوست

سند همکاری مشترک راهبردی ملی متانول تدوین و به امضاء رسید.

 

سند همکاری مشترک راهبردی ملی متانول با تأکید بر ارائه کاربردی فرآورده های جدید و با اهداف ارتقای بهره وری، ارزش افزوده، زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی با نگاه به آینده که اخیراً با نظر مسئولان پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و شرکت پتروشیمی زاگرس تدوین گردیده است، صبح شنبه 23/2/1403 در محل نمایشگاه بین المللی تهران به امضای آقایان دکتر متین دیداری مدیر عامل محترم و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی زاگرس و دکتر علی اصغر محمدی معاون پژوهشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران رسید که مدت زمان اجرای مفاد سند به مدت یک سال شمسی خواهد بود.


 

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه از اهداف اصلی سند مذکور می توان به تهیه بانک اطلاعاتی از روش های اقتصادی و به روز در جهان در زمینه تولید مواد با ارزش افزوده بالا با خوراک متانول، پایش تکنولوژی با تأکید بر پتانسیل متانول در رشد اقتصادی و افزایش بهره وری صنایع پتروشیمی، بررسی وضع موجود متانول در ایران و جهان و بررسی نقاط قوت و ضعف آن در ایران، نقد و بررسی فرآیند های تولید متانول از مواد اولیه مختلف و امکان سنجی برای معرفی روشهای نوین، بررسی معرفی کاربردهای مستقیم متانول با ارزش اقتصادی بیشتر از قبیل، بررسی اقتصادی متانول به عنوان سوخت و حامل های انرژی و همچنین استخراج کامل زنجیره ارزش متانول و فرآورده های تولیدی از آن با هدف ارتقاء و افزایش بها در داخل کشور و نقد و بررسی آنها و ارائه رهنمودها با توجه به مزیت ها و ظرفیت های داخل کشور اشاره کرد.

يکشنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٣ / شماره : ٥٣٧ /  تعداد نمایش :110