هیأت امناي پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در تاریخ  1393/8/25  مستقل گرديد.  اولين جلسه هيات امنا در تاريخ  1394/02/30 تشكيل شد.
نخستين نشست هيات امنا در سال 1401 با تركيب اعضاي ذيل در تاريخ 15 شهريور برگزار گرديد.
 
اعضاي حقوقي:
1- جناب آقای دکتر محمدعلي زلفي گل( وزير محترم علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء)
2- جناب آقای دکتر احمد شعباني( رئیس پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران و دبیر هیأت امناء)
3- جناب آقای دکتر محمدسليماني ( قايم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه )
4- جناب آقای دکتر  پيمان صالحي ( معاون پژوهشي وزارت متبوع و رئیس محترم کمیسیون دائمی هیأت امناء)
5- نماينده سازمان برنامه و  بودجه كل كشور 
 
اعضای حقیقی:
1- جناب آقای دكتر مجتبي شمسي پور
2- جناب آقاي دكتر علي اكبر موسوي موحدي
3- جناب آقاي دكتر پيمان صالحي
4- جناب آقاي دكترعلي خيرالدين
5- جناب آقاي دكتر منصور انبياء
6- جناب آقاي دكتر عظيم كلانتري اصل
 
جهت دریافت مصوبات هیأت امنا می توانید به لینک های زیر مراجعه نمایید.

» صورتجلسه اولین نشست (94/2/30)